Voorwaarden opvanggezin

VOORWAARDEN OPVANG VAN een Vida Nova hond:


Vida Nova blijft eigenaar van de hond, het opvanggezin helpt bij het herplaatsen en zal de hond opvangen tot een adoptant gevonden wordt.

Wanneer door omstandigheden de hond niet in het gezin kan blijven, dan geeft het opvanggezin Vida Nova een redelijke termijn om een andere opvang te vinden.

Een Opvanggezin is de bezitter (niet de eigenaar) van de hond tijdens de periode van opvangen en daardoor wettelijk aansprakelijk voor de hond en voor alle schade veroorzaakt door deze. Het opvanggezin heeft een WA verzekering die evt. schades aan derden dekt.

De kosten van de voeding van de opvang hond worden gedurende de opvang door het Opvanggezin gedragen.


Wanneer een opvang hond schade toebrengt bij het Opvanggezin kan Vida Nova hier niet verantwoordelijk voor gesteld worden.

Een Opvanggezin meldt onmiddellijk iedere wijziging in zijn woon/leefsituatie aan Vida Nova

Een Opvanggezin houdt Vida Nova op de hoogte hoe het gaat met de hond.


Een Opvanggezin stuurt regelmatig nieuwe foto’s
van de hond naar Vida Nova. Deze zijn belangrijk voor een snelle bemiddeling.


Als een Opvanggezin problemen (gedrag of medisch of...) ondervindt met een van onze opvanghonden wordt dit zo snel mogelijk bij Vida Nova gemeld en proberen we gezamenlijk een oplossing te vinden.


Het adoptiegezin heeft een doorslaggevende stem of de adoptie wel of niet doorgaat.
Adoptanten voldoen eerst het adoptie bedrag voordat de hond door de adoptant meegenomen wordt.


Plaatsing van een opvang hond in een Opvanggezin:
De communicatie tussen de (mogelijke) adoptant kan zowel via Vida Nova als het opvanggezin lopen. Uiteraard houden ze elkaar hiervan wederzijds op de hoogte.
Een Opvanggezin mag een verzoek tot opvang van een hond altijd weigeren. 

Als een Opvanggezin dusdanige problemen ervaart met een opvang hond dat de hond niet meer bij het opvanggezin kan blijven zal Vida Nova binnen een redelijke termijn een ander Opvanggezin zoeken.

 

Het Opvanggezin zorgt ervoor dat de opvang hond :

  • Dierenarts bezoeken worden vooraf overlegd met Vida Nova
  • Het opvanggezin draagt er zorg voor dat de hond gedurende de periode van de opvang niet in gevaar komt of een gevaar vormt voor zijn omgeving.

 

Adoptie van een hond die in een Opvanggezin verblijft:

  • Vida Nova stelt alles in het werk om de meest geschikte adoptant te vinden.
  • Vida Nova doet haar uiterste best om "het matching couple" te vinden: de juiste hond bij het juiste baasje. Dit gebeurt op basis van de gegevens die wij van de nieuwe baas krijgen.
  • Onnodig te zeggen dat het Opvanggezin hierbij een cruciale rol speelt.
    Het Opvanggezin kan niet akkoord gaan met de adoptie van een hond als het een negatief beeld gevormd heeft over het adoptiegezin nadat er een bezoek is geweest van het adoptiegezin aan de hond.
  • Een Opvanggezin kan zelf een opvang hond adopteren op voorwaarde dat zij dit per mail aangeven nog voor er sprake is van een potentieel adoptiegezin.