Rickettsia

Rickettsia (conorii) is een intracellulaire bacterie die wordt overgedragen via de teek, vlooien, luizen, zandvlooien/vliegen. De ziekte manifesteert zich voornamelijk in de zomermaanden wanneer er een hoge dichtheid van geleedpotigen is.

 

Deze ziekte komt vooral voor in het hele Middellandse Zeegebied, beschouwd als een endemisch gebied, hoewel het niet uitsluit dat we het ook in andere gebieden kunnen vinden, zoals óók Nederland.

 

De belangrijkste klinische symptomen zijn koorts, die vrij hoog kan zijn – 41 graden Celsius bereiken. Andere klinische symptomen die kunnen worden gevonden zijn: kreupelheid, lethargie, anorexia, spierpijn, buikpijn, braken, diarree en vergrootte lymfeklieren.

 

Zodra de ziekte is ontdekt, bestaat de behandeling uit het toedienen van een antibioticum (doxycycline) gedurende een periode van ongeveer 28 dagen, met een uitstekend goede prognose.

 

Deze preventie is voornamelijk gebaseerd op het gebruik van lokale antiparasitaire behandelingen met als doel de blootstelling aan geleedpotigen en de overdracht van pathogenen naar honden te verminderen. Hierbij kunt u denken aan een goede tekenhalsband of een middel in de vorm van tabletten, b.v. Milbamax.

 

De meeste honden die in de Spaanse shelters komen, missen elke vorm van preventie, dus als ze op het platteland hebben geleefd, is het vrij algemeen dat ze besmet worden door teken of zandvliegen etc. Dit hoeft overigens niet altijd te betekenen dat ze ook ziek worden.

De test om te zien of honden zijn geïnfecteerd met Rickettsia conorri, wordt niet standaard uitgevoerd in de spaanse shelters, tenzij ze symptomen vertonen (of andere ziektes hebben die samenhangen met de teek, zoals bijvoorbeeld Lyme).

 

Echter Rosa laat WEL deze test standaard doen.

Daar zij een algehele bloedtest laat doen zit Rickettsia daarbij.

Daarom zorgt de kuur met Doxicicline van 28 dagen (wat Rosa laat doen) tot volledige genezing en komt koorts en al het andere niet voor bij haar!