Geadopteerd in 2024

 

River

 

Canica (In Nederland)

 

Gorila

 

Kima

 

Ottawa (nu Bella) 13-1-2024