aina11

Leishmania

Symptomen

LEISHMANIA:

Er is altijd een kleine kans dat de ziekte in sluimertoestand aanwezig is en tot 7 jaar na de besmetting actief kan worden.
Daarom verzoeken wij u dit overzicht uit te printen en in het dierenpaspoort te bewaren zodat u het altijd bij u heeft wanneer u de dierenarts bezoekt. Veel dierenartsen in Nederland hebben geen ervaring met leishmania.

 Algehele toestand van de hond:

·             Geleidelijk toenemende lusteloosheid

·             Gewichtsverlies ook al eet de hond goed

·             Bewegingsproblemen; wisselende kreupelheid

·             Koorts

·             Slaapzucht

·             Gewrichtsaandoeningen

 

Uiterlijke symptomen:

·             Schilfering van de huid gepaard gaande met kaalheid vooral rond de ogen en aan de oorranden

·             Korsten en kloven aan neusspiegel en voetzolen

·             Afwijking aan nagels, snelgroei of erg dik/hard

·             Zweren aan huid en of slijmvliezen

·             Rode geïrriteerde huid

·             Neusbloedingen

·             Bleke slijmvliezen

·             Blauwe plekken

 

Niet zichtbare symptomen:

·             Vergrootte lymfeknopen

·             Vergrootte lever/milt

·             Chronische darmvliesontsteking (braken en diaree)

·             Nier-insufficientie (grootste doodsoorzaak bij LM)

·             Bij bloedonderzoek wordt vaak proteïnurie aangetoond. Het totaalserum is vrijwel altijd verhoogd.

Het albumine-gehalte is vaak verlaagd.

·             De hematocriet waarde is vaak verlaagd

·             Leukocyten tonen meestal normaal

·             In een laat stadium zijn de ureum-en kratoninegehaltes verhoogd.

 

Behandeling
Wanneer bij de hond Leishmaniose is aangetoond, is het belangrijk om zo snel mogelijk met de behandeling te beginnen. In principe is de hond goed te behandelen. Maar wanneer de behandeling niet tijdig wordt ingezet kunnen honden aan deze ziekte overlijden.

De eerste keus (volgens Utrecht) is de behandeling met Allopurinol tabletten. Deze worden bij mensen gebruikt tegen jicht.
De dosering is 20 mg/kg lichaamsgewicht per 24 uur verdeeld over 3 doses.

(sommigen dierenartsen bevelen 10 mg/kg lichaamsgewicht aan). De dosis verdelen over 2x en nog beter 3x per dag.Zelf zet ik een telkens de wekker een aantal uren vooruit als geheugensteuntje.

 

Bv een hond van 30 kg krijgt 600 mg allopurinol per dag.
8.00 uur 200 mg, 16.00 uur 200 mg en 24.00 uur 200 mg. Dit is natuurlijk in te stellen op je eigen leven. Maar belangrijk is wel dat het goed verdeeld over de dag gegeven wordt.
Deze behandeling moet een half jaar gegeven worden en kan de nieren iets of wat aantasten doordat het een gruislaagje achterlaat in de nieren. Er kunnen evt. nierstenen door ontstaan. Maar dat herstelt meteen na het staken van deze behandeling.
Tijdens de behandeling moet je wel de lever en nieren regelmatig laten testen, Het is belangrijk dat deze goed zijn. Nierinsufficientie is nl. een van de grootste doodsoorzaken van LM.
Allopurinol heeft weinig tot geen bijwerkingen. Het kan zijn dat de hond af en toe misselijk wordt (braken). En de tabletten geven een neerslag in de urine. Dit zie je als je de urine zou opvangen, er komt dan onder in het potje na een aantal uren een laagje kristallen te zitten. Daarom het advies na een jaar een pauze van 2 maanden in te lassen om het risico op nierstenen te beperken.

Verwacht niet dat de tabletten binnen 1 week verbetering geven. Meestal duurt het een aantal weken voor je zichtbaar veranderingen ziet bij de hond.
Na een half jaar moet de hond opnieuw gecontroleerd worden. De gewone lm test heeft geen nut omdat de titer waarde nog.

 

Na de behandeling:
Ook al is uw hond na de behandeling "genezen" verklaard, je moet er altijd rekening mee houden dat het een chronische ziekte is en dat de symptomen dus kunnen terug keren.
De ziekte is als het ware weer in slaap gebracht en kan altijd weer wakker worden.
Houd uw hond dus goed in de gaten.
(al zegt men dat na een juiste behandeling met Glucantime de ziekte niet meer terug hoeft te komen)
Gaat de hond weer symptomen vertonen begin dan meteen weer met de behandeling van Allopurinol/Glucantime of Milteforan. Het kan zijn dat dit al na enkele maanden is, maar de ziekte kan ook weer jaren weg blijven.


Stress verlaagt de weerstand van de hond waardoor de LM wakker kan worden. Probeer erge stress situaties voor de hond te voorkomen. Geef de hond een stabiele rustige omgeving.

Ook het gebruik van cortisonen (zoals prednison) vermindert de natuurlijke weerstand van de hond waardoor de ziekte kan terug keren.
Probeer daarom het gebruik te voorkomen. Gebruik het alleen kortdurend of als het echt niet anders kan.
Ook narcose kan de weerstand ernstig verlagen. Laat dat alleen doen als de hond weer stabiel is of als het echt niet anders kan. Ook een hond enten is een risico. Dit tast de weerstand aan waardoor de ziekte weer actief kan worden. Ik geef het advies om niet te enten als de hond nog niet stabiel is.