3a

Onze doelstelling

Waarom?

 

Helaas is het met het dierenwelzijn in vele landen zeer slecht gesteld.

We kennen allemaal de gruwelijke beelden van mishandelde en verhongerde

honden (en andere dieren). Daarom zijn wij gestart met Vida Nova

 

Wat is ons doel!

 

Het is onze nadrukkelijke wens dat een asielen waar we mee werken ter plekke door sponsoring van geld en spullen, alsmede door hulp van vrijwilligers, een beter en duurzaam asiel zal worden. Waar de honden veilig kunnen leven, beschermd tegen mensen met wrede bedoelingen, beschermd tegen de weersomstandigheden en met genoeg voedsel en gezondheidsfaciliteiten zodat de honden er een dierwaardig bestaan krijgen.

 

De asielen en de dieren

 

Al jaren werken mensen keihard aan het verbeteren van de uitzichtloze omstandigheden waar zoveel honden dagelijks in leven. Ook bestrijden ze de wreedheden tegen honden en andere dieren met alle mogelijke middelen.

Is dit zinloos? Nee !! Er worden asielen gebouwd, er zijn sterilisatie/castratie campagnes en er is educatie.

Dit proces verloopt erg traag maar er is wel degelijk positief resultaat te zien.

Daarom zijn wij ook zeer gemotiveerd om ons steentje hier aan bij te dragen.

  

Wat doen wij niet!

Massaal honden naar Nederland halen en daarmee het probleem verplaatsen.

 

Wat doen we wel!

 

* We plaatsen heel beperkt honden in Nederland.

   van dit geld betalen we de uitkoop van het dier, 160,- euro, het paspoort, chip, entingen, bloedtesten, sterilisatie en/of castratie, het vervoer naar Nederland min. 170, euro, retour zenden boxen, reservering medisch noodfonds, benzine kosten vrijwilliger.

* Vrijwilligers om te helpen bij de opbouw ter plaatse.

* Inzamelen van dekens, medicatie, riemen, manden, voer, etc. etc.

* Mogelijkheid door middel van geld en de bouw van geïsoleerde hokken.

 

Alle doelen halen we spijtig genoeg niet. We hangen vooral af van donaties maar dit alles is wel ons streven.